Language:

AjankohtaistaVuoden 2018 elinkeino- ja kehittämistukien haku

toukokuuta 10, 2017

Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunta julistaa inarilaisten yritysten ja yhdistysten haettavaksi elinkeino- ja kehittämisavustuksia perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunta julistaa inarilaisten yritysten ja yhdistysten haettavaksi vuoden 2018 Elinkeino- ja kehittämisavustukset perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä. Tukiteemoja ovat toimintatuki ja tapahtumatuki.

Tukiteemat

1)TOIMINTATUKI
Toimintatuella tarkoitetaan avustuksia, jotka Nordican johtokunta myöntää inarilaisten yhdistysten ja yritysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Täytä hakemuslomake.

Toimintatukea myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita:
a) Toiminnan merkittävyys
b) Avustuksen tarve toiminnan kannalta
c) Yhteiskunnallinen merkitys; tapahtuman merkittävyys alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti

2) TAPAHTUMATUKI
Tapahtumatukea myönnetään tapahtumien, messujen, kurssien tai koulutusten kehittämiseen ja toteuttamiseen. Määrärahaa myönnettäessä etusijalla on uudet tapahtumat tai -hankkeet (ei perustoiminta). Tuen jako perustuu korkeintaan A4-sivun pituiseen hankesuunnitelmaan ja kustannuslaskentaan. Mikäli avustettavaa tapahtumaa ei järjestetä ja avustus on maksettu, Elinkeinot & kehitys Nordica on oikeutettu perimään avustussumman takaisin. Edellyttää tapahtuman toteutusraportointia. Täytä hakemuslomake.


Tukien hakuehdot:

1. Hakija on oltava Inarin kunnassa toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö (ei yksityinen henkilö). Hakijoina voivat olla kuitenkin toiminimiyrittäjä sekä juridiset yhteisöt eli avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys ja säätiö. Julkisoikeudelliset yhteisöt eivät voi hakea tukea. Hakijan toiminimi tai muu juridinen yhteisö pitää olla rekisteröitynä hakupäivään mennessä.

2. Käytettävä hakemuslomaketta. Hakulomake on tulostettavissa nordicainari.fi- ja inari.fi -kotisivuilta sekä noudettavissa Nordican toimipisteestä Sairaalantie 3 b, Ivalo ja Inarin kunnan infosta, Piiskuntie 2.
3. Tukeen liittyvät asiat esitettävä hakemuslomakkeen liitteellä.
4. Myönnetyt määrärahat ovat käytettävissä viimeistään hakuaikaa seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä tai kun päätökset ovat lainvoimaisia. Nordica ei myönnä ennakkomaksua.
5. Johtokunta käsittelee tukihakemukset kerran vuodessa.
6. Avustuksen saantiin vaikuttaa määrärahan käytön vaikuttavuus elinkeinollisesti ja alueen kehittämisessä. Lisäksi avustuksen saamiseen vaikuttaa aiemmin saatujen avustusten määrä, sillä avustusta kohdennetaan erityisesti uusille hankkeille ja hakijoille.
7. Kunkin hakuteeman ehdot on luettavissa hakulomakkeen 1. sivuilta.

Aikataulu

Vuoden 2018 tukihakemukset tulee toimittaa Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunnalle perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Jokainen hakemus kuitataan Nordican toimesta. Hakijan on varmistettava, että postitse tai sähköpostilla lähetetty hakemus on kuitattu vastaanotetuksi.

Nordican johtokunta määrittelee vuosittain myönnettävän määrärahan talousarvion laadinnan yhteydessä, myönnettävä määräraha vahvistetaan Inarin kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa (ns. talousarviovaltuusto).

Hakijoille ilmoitetaan päätös avustuksen saannista tai hylkäämisestä hausta seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä mennessä tai kun päätös on lainvoimainen. Lopullisen tukipäätöksen tekee Nordican johtokunta.

Palautus

Tukihakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen nordica@inari.fi tai postitse osoitteeseen Elinkeinot & kehitys Nordica, Johtokunta, Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo. Hakemuksen voi jättää myös toimistolle, mutta jättämisestä on oltava molempien osapuolten kuittaus.

Lisätietoa
Elinkeinot & kehitys Nordica, elinkeinojohtaja Samuli Mikkola, samuli.mikkola@inari.fi gsm. 040-6359101

Liitteet
Hakuehdot
Hakulomake suomeksi
Vuoden 2017 tukipäätös (Nordican johtokunta 17.1.2017 § 6)

Nordican Elinkeinotuet 2018_ Hakulomake Koltansaame.doc.docx  
Elinkeino- ja kehittämisavustusten myöntämisen perusteet_koltansaame.docx

Elinkeino- ja kehittämisavustusten myöntämisen perusteet_pohjoissaame.pdf
Elinkeinotuet_ 2018_ Hakulomake_ pohjoissaame.docx