Language:

AjankohtaistaUusi Saariselkä/Lisäkysymykset

tammikuuta 31, 2014
Uusi Saariselkä-matkailukeskuksen toteutettavuusselvityksen tarjousmenettely

Julkaistu 31.1.2014
Viite: Uusi Saariselkä-matkailukeskuksen toteutettavuusselvityksen tarjousmenettely
Hilma-hankintapalvelut/Tarjouspyyntö/Vastaukset lisäkysymyksiin
Liite:
Uusi-Saariselkä projektikonsultoinnin tarjouspyynnön Q A 31 1 2014.pdf 

 MATKAILUN JA INVESTOINTIEN KANSAINVÄLINEN TOTEUTETTAVUUSSELVITYKSEN TARJOUSMENETTELY – LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET

 1.     Mikä on painotus koko Saariselän matkailukeskuksen ja case-esimerkiksi valittavan kohteen välillä?

 Hankkeen avulla on tarkoitus selvittää laajemmin koko Saariselän matkailukeskuksen potentiaalia investointi- ja yritystoiminnan kohteena, jonka vuoksi puhumme toteutettavuussuunnitelmasta. Osana suunnitelmaa toteutetaan kansainvälisten yritysten ja investoreiden mukainen toteutettavuusselvitys ja siihen liittyvät tarkat kannattavuuslaskelmat, jotka koskevat erityisesti tarjouspyynnössä mainittua case-esimerkkiä. Tämän esimerkin kautta avataan yksityiskohtaisesti Saariselälle kohdistuvan uusinvestoinnin toteutusmahdollisuus.

 2.     Kohdistuuko laadittava vaikutusarvio koko matkailukeskukseen vai case-esimerkin kautta laadittavaksi?

 Ks. vastaus 1; case-esimerkin kautta laadittavaksi.

 3.     Laaditaanko kehittämisen painopisteet koko matkailukeskuksen osalta (strateginen työ) vai case-esimerkkiin liittyen?

 Kehittymisen painopisteet laaditaan koko matkailukeskuksen osalta sen tulevaa kehittämistoimintaa palvellen. Tämän jälkeen arvioidaan kehittämisen painopisteitä vielä erikseen erityisesti case-esimerkille,

 4.     Onko case-esimerkkiin liittyen jo olemassa suunnitelmia: kaava-aineistoa, asemapiirrosta, havainnekuvia ja mitä halutaan tämän työn yhteydessä (mallinnuskuvia, asemapiirros, pohjakuvia, tyyliä ja ilmettä – sisätilojen visualisointia?)

 Case-esimerkkiin liittyen on jo olemassa alustavat luonnokset yksikön koosta ja muotokielestä, 3D havainnekuvat, pohjapiirustukset ja asemapiirros. Valmiit suunnitelmat ovat herätteellisiä eivätkä sido valittavaa suunnitteluryhmää työssä. Tarjousmenettelyssä annetaan ensisijassa tarjous selvitystyöstä painottuen toimintaympäristöön, markkinatilanteeseen ja taloudellisiin laskelmiin. Kaavalliseen ja rakennustekniseen havainnollistamiseen tai muuhun visualisointiin tulee varautua tarjouksessa vain alustavan luonnossuunnittelun tasolla. Tarkemmasta suunnitteluaineistosta voidaan sopia myöhemmin erikseen.

 5.     Ovatko olemassa olevat, viimeaikaiset suunnittelumateriaalit valittavan suunnitteluryhmän käytettävissä? Kuinka sitovia nykyiset suunnitelmat ovat?

 Kaikki olemassa olevat sekä valmiit että luonnosvaiheessa olevat Saariselkää ja case-esimerkkiä koskevat aineistot ovat valittavan suunnitteluryhmän käytössä. Suunnitelmien sitovuustasot käydään läpi tarkemmin aloituskokouksessa. Korkein sitovuustaso on alueen yleiskaavoilla ja asemakaavoilla, mutta muiden suunnitelmien osalta pääperiaatteena on niiden ohjaavuus yleisellä tasolla. 

 6.     Hanke päättyy 31.5.2014 – onko tämä ehdoton toteutusaika vai onko lisäaika mahdollinen?

Hankkeen aloitus on viivästynyt hieman kaavaillusta, joten hankkeelle haettava 1-3 kuukauden jatkoaika on mahdollinen. Päätökset siitä tehdään kuitenkin aloituskokouksessa sovittavan tarkennetun työsuunnitelman ja aikataulun jälkeen.

 7.     Hankesuunnitelmassa on todettu, että projektin aikana pidetään tarvittava määrä ohjausryhmän kokoontumisia, signaalisessioita ja työseminaareja (Saariselkä/Ivalo) – sekä puhutaan myös yleisötilaisuuksista. Onko näistä jo tarkempia ajatuksia ja mikä tarjoajan mahdollisen roolin on ajateltu olevan niiden suunnittelussa ja toteutuksessa?

 Ohjausryhmän kokouksia alueella pidetään hankkeen aikana kaksi; hankkeen alussa ja lopussa. Samaan aikaan voidaan pitää myös työseminaarit ja mahdolliset yleisötilaisuudet. Tämän lisäksi varaudutaan vielä yhteen muuhun tilaisuuteen. Muutoin yhteydenpitoon käytetään puhelin- ja videoneuvottelua sekä sähköpostia. Konsulttiryhmän on siten varauduttava osallistumaan työn aikana alueella kolmena (3) eri ajankohtana pidettäviin tilaisuuksiin.

 8.     Onko kilpailutilannetta koskevan maantieteellisen tarkastelukulman laajuudesta alustavia ajatuksia?

 Saariselkä on Suomen kansainvälisimpiä matkailukeskuksia, jossa vuotuisista rekisteröidyistä majoitusvuorokausista jo puolet koostuu kansainvälisistä asiakkaista. Kotimaisten asiakkaiden lisäksi selvityksessä ja suunnitelmassa tulee huomioida erityisesti alueen keskeisimmät markkina-alueet Euroopasta ja voimakkaasti kasvavat matkailumarkkinat Aasiasta. Lähimarkkinoista tärkeitä ovat Pohjois-Norja ja Luoteis-Venäjä.

 9.     Mitä vaikutuksia tarjoajan toivotaan erityisesti arvioivan ja miten laajasti?

 Ydinkysymys selvityksessä ja suunnitelmassa on, kannattaako Saariselälle investoida tai perustaa yritystä ja jos niin millä edellytyksillä. Painopiste on siis toimintaympäristössä, markkinatilanteessa ja taloudellisissa laskelmissa.

 10.  Kuinka tarkkaan tarjous tulee yksilöidä ja hinnoitella?

 Tarjous on syytä yksilöidä ja hinnoitella tarkasti, jotta jätetyt tarjoukset voidaan vertailla asianmukaisesti ilman erillisiä lisäselvitys- ja yksilöintipyyntöjä.

 ELINKEINOT & KEHITYS NORDICA

 Janne Seurujärvi

Elinkeinojohtaja