Language:

AjankohtaistaTalouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutusohjelma pk-yrityksille

tammikuuta 09, 2015
Koulutusaika 27.1.-16.5.2015. Hotelli Pohjanhovissa Rovaniemellä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Lappilaiset muutostilanteessa olevat pk-yritykset, jotka aluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta ja tarvitsevat vahvistusta  iiketoimintaosaamiseensa. Pk-yritysten omistajayrittäjät, yritysjohto ja muut yrityksen
aloudesta vastaavat avainhenkilöt.

 

KOULUTUKSEN TAVOITTEITA

·         Saada kokonaisvaltainen käsitys talouden ja tuottavuuden merkityksestä liiketoiminnassa sekä talouden ja tuottavuuden johtamisesta yrityksessä.
·         Kehittää valmiuksia talouden ja tuottavuuden suunnitteluun ja kehittämiseen henkilöstön kanssa.
·         Saada käsitys asioiden ja ihmisten johtamisen vaatimuksista nykyaikaisessa yrityksessä.
·         Saada kokonaisvaltainen näkemys oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tuottavuudesta.
·         Tunnistaa oman yrityksen kehittämistarpeet.

Koulutusohjelma koostuu 10 (5 X 2 pv) koulutuspäivästä ja 2 yrityskohtaisesta konsultointipäivästä. Konsultointipäivien aikana tunnistetaan yrityksen kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelma.

Kouluttajina toimivat Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancyn asiantuntijat.

LISÄTIETOJA

Talouden ja tuotavuuden johtaminen -esitteestä

ILMOITTAUTUMINEN

16.1.2015 mennessä Talouden ja tuottavuuden johtaminen -ilmoittautuminen

Hinta 1470 euroa + alv 24 % / osallistuja

 Henna Kontsas

Yritysneuvoja
henna.kontsas@ely-keskus.fi
0295 036 002, vaihde: 0295 037 000
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sairaalantie 3B, 99800 Ivalo
www.ely-keskus.fi/lappi
www.yrityssuomi.fi