Language:

AjankohtaistaNuorten kesätyötuen hakuaika 11.3.-15.5.2015

helmikuuta 10, 2015

Nuorten kesätyötuki yrittäjille on tulossa hakuun 11.3.2015. Kesätyötuesta tulee ilmoitus paikallislehti Inarilaiseeen, Inarin kunnan kotisivuille, Nordican kotisivuille ja edellisten facebook-sivuille sekä Inarin kunnan neuvontaan keskiviikkona 11.3.2015 ja hakuaika kestää 15.5.2015 saakka. Nordica tiedottaa tuesta kuukausikirjeissä ja muissa tiedotteissa kevään aikana. Kesällä 2014 yhteensä 48 nuorta sai kesätyöpaikan inarilaisista yrityksistä tuen avulla.

Nuorten kesätyötuki yrityksille v. 2015 on tarkoitettu Inarin kunnassa toimiville yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Työllistämisen on tapahduttava 1.6.-30.9.2015 välisenä aikana. Tuki on määrärahasidonnainen ja sitä myönnetään hakujärjestyksessä. Määrärahan suuruus vuonna 2015 on 18 000 euroa ja sen jaosta vastaa viime vuoden tapaah Inarin kunnan sosiaalitoimi. Nordica auttaa tiedottamisessa ja tiedon antamisessa tuoen sisällöstä. Tuen piiriin kuuluvat inarilaiset v. 1991-1999 syntyneet nuoret, jotka eivät ole oikeutettuja saamaan työttömyysturvaa.

Kertakorvauksena maksettava tuki on suuruudeltaan:
- alle 20-vuotiaat, työaika vähintään 6 h/pvä 350 euroa
- alle 20-vuotiaat, työaika 4-5h/pvä 150 euroa
- yli 20-vuotiaat, työaika vähintään 6 h/pvä 250 euroa
- yli 20-vuotiaat, työaiaka 4-5 h/pvä 150 euroa

Nuorelle on maksettava työstä alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Työllistämisjakson tulee olla vähintään yksi kuukausi (30 pv). Tukea maksetaan 1 kerta/nuori ja yritys voi saada sitä enintään viittä tuettavaa nuorta kohden. Tukea ei saa käyttää sijaisuuksien hoitamiseen. Tuki maksetaan hakijalle työllistämisjakson päätyttyä. Hakemuksia saa maaliskuussa Elinkeinot & kehitys Nordicasta, Inarin kunnan infosta sekä Inarin kunnan ja Nordican kotisivuilta, ja hakemukset palautetaan Inarin kunnan työllisyysasioiden hoitajalle kunnan sosiaalitoimeen.