Language:

AjankohtaistaKutsu Laatua luonnosta - Arktiset luonnonvarat -hankkeeseen

joulukuuta 30, 2014
Hankeaika 1.7.2015 - 30.6.2016
Elinkeinot & kehitys Nordica toteuttaa Laatua luonnosta -Artiset luonnonvarat -hankkeen avulla Inarin kunnan elinkeino- ja kansainvälistymisstrategian mukaista luonnonvarojen hyödyntämisen ja kehittämisen painopistealuetta ja sen määrittelemiä päämääriä sekä jatketaan 2013 päättyneen Isomus-hankkeen tekemää Inari-Saariselkä-matkailualueen brändityötä jalkauttamalla strategia käytäntöön erilaisten teemojen kautta. 


Hankkeen tavoitteena on arktisten luonnonvarojen kehittäminen jalostaminen tuotteiksi ja markkinoiminen hyvinvoinnista, paikallisuudesta ja ympäristöstä kiinnostuneille kansainvälisille matkailuasiakkaille kestävän kehityksen periaatteella.
 Luonnonvaroiksi tässä hankkeessa käsitetään kaikki arktisesta luonnosta saatavat aineelliset ja aineettomat luonnonvarat, joita voidaan hyödyntää materiaaleina, elintarvikkeina ja energiana yhdistettynä elinympäristöön, joka muodostuu tuotanto- ja matkailuympäristöistä. Hanke on tarkoitettu etupäässä käsityö-, hyvinvointi-, matkailu- ja elintarvikealan yrityksille. Asiantuntijuutta haetaan energia-alan ja maankäytön ammattilaisilta. 

Hankkeen tavoitteena on luonnonvarayrittäjyyden saaminen ympärivuotiseksi elinkeinoksi nykyistä tarjontaa monipuolistamisella ja laatua kehittämällä sekä alan yrittäjyyttä esiintuomalla. Tavoitteena on myös kehittää tuotemerkki arktiselle luonnonvara-alalle sekä tukea yrityksiä myyntikanavien hankinnassa. Hankkeen avulla pyritään löytämään Inari-Saariselkä-matkailualueen brändille uutta sisältöä. Matkailu toimialana pidetään mukana ylitoimialallisena elintarvike- ja ravintotoimialan, hyvinvointielinkeinon sekä käsityöalan kanssa, koska kohderyhmään sopivia asiakkaita löytyy juuri matkailun saralta. Vähähiilisen talouden tehokkuutta lisätään paikallisuutta lisäämisellä ja kuljetuskustannuksia vähentämällä. Tähän tavoitteeseen päästään mm. tiedotuksella ja teemapäiviä ja työpajoja järjestämällä ja ihmisten asenteisiin vaikuttamalla. 

 Hankkeen toimenpiteinä ovat tutustuminen benchmarking-kohteeseen Euroopassa, toimintastrategian tekeminen, jonka pohjalta tehdään toimialat ja rajat ylittävää tuotekehitystä, markkinointia ja yhteistyötä. Hankkeessa rakennetaan arktisiin luonnonvarojen kehittämisen liittyvä toimintamalli, joka tulee hankealueen yrittäjien käyttöön. Työtä tehdään teemallisissa työpajoissa. Hankkeen tavoitteena on saada hankealueelle täysin uusi luonnonvaroihin liittyvä toimiala tai tuotantoverkosto, joka liittyy esimerkiksi kosmetiikkateollisuuteen tai sen kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

YRITYSRAHOITUS
Hankkeen kustannusarvio on 120 000 euroa, joka koostuu henkilöstökustannuksista, ostopalveluista, matkakustannuksista sekä kone- ja laitehankinnoista. Hankkeen rahoitusta varten haetaan 70 % EAKR-rakennerahastosta/valtion rahoituksesta, kuntarahaa varataan 27 % ja yksityistä rahoitusta 3 %. Yksityisrahoitusosuus kerätään hankkeeseen lähteviltä yrityksiltä.

YRITYSSITOUMUS

Hankkeen yritysosuudet on jaoteltu kolmeen osaan; a) uudet yritykset ja pientoimija 100 euroa/hankeaika, b) keskisuuret toimijat 300 euroa/hankeaika ja c)suurryitykset ja teollisuus 1000 euroa/hankeaika.
Yrityssitoumus tulee palauttaa osoitteeseen marja.mannisto@inari.fi tai postitse Elinkeinot & kehitys Nordica, Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo 12.1.2015 mennessä. 

LIITTEET