Language:

AjankohtaistaArctic Business Forum 2014

maaliskuuta 03, 2014
Rovaniemellä 12.-13.3.2014

Rovaniemellä 12.-13.3.2014 järjestettävän viidennen Arctic Business Forumin ohjelmassa on kolme painopistettä. Ensimmäiseksi tarkastellaan globaalin talouskriisin vaikutuksia Euroopan pohjoisen alueen suurten investointien toteutumiseen ja aikatauluihin. Toisena päälinjana on pohtia uusien liikenneyhteyksien ja kuljetusreittien luomia uusia mahdollisuuksia. Lisäksi foorumissa esitellään Arktisen alueen poliittista kehitystä, uusia visioita sekä pohditaan parhaita käytäntöjä. Foorumin tavoitteena on löytää pohjoisen alueen yritysyhteistyöhön uusia ratkaisuja, jotka esitetään Suomen hallitukselle.

 Euroopan Arktisen alueen investointien arvo on ennakoitu nousevan jo kuluvan vuosikymmenen aikana 100 miljardiin euroon. Vielä tätäkin suurempia lukuja on esitetty, mutta toisaalta meneillään olevan talouskriisin on arvioitu vaikuttaneen ainakin aikatauluihin ja investointien lykkäytymisiin tai jopa peruuntumisiin.

 Energiasektori on muodostanut suurimman investointikokonaisuuden, jonka potentiaali on arvioitu jopa reilusti yli 100 miljardin. ABF2014 pohtii energiainvestointien tulevaisuuden näkymiä. Amerikkalaisen Washingtonissa sijaitsevan  Brookings Institutionin asiantuntija Tim Boersma tarkastelee erityisesti USA:ssa energian käytön mullistaneiden liuskekaasun ja –öljyn merkitystä globaaleilla energiamarkkinoilla sekä tilanteen vaikutusta Arktisiin energiahankkeisiin. ABF2014 esittelee myös tulevaisuuden uusia energiavaihtoehtoja. Fortum Oyj:n teknologiajohtaja Heli Antila on tutkinut myös Arktisilla merialueilla potentiaalisen vuorovesivoiman kehittämismahdollisuuksia.

Kaivosteollisuus on vetänyt investointibuumia Lapissa ja sen lähialueilla. On arvioitu, että toteuttamiskelpoisia kaivoshankkeita on yli 15 miljardin euron arvosta. Kaivosteollisuuden ongelmat Suomessa ja raaka-aineiden kysynnän vähenemisen heijastuminen maailmanmarkkinahintojen laskuna on muuttanut arvioita kaivoshankkeiden toteuttamisaikatauluista. Ruotsalaisen johtavan raaka-ainemarkkinoiden asiantuntijayhtiön Raw Materials Groupin johtava analyytikko Anton Löf tarkastelee alan globaaleja kehitysnäkymiä. GTK:n johtaja Vesa Nykänen ja Kuolan Tiedekeskuksen varapääjohtaja Vladimir Maslobojev kertovat viimeisimpiä uutisia pohjoisen malmiesiintymistä. Foorumissa esitellään myös kaksi investointeja lähiaikoina suunnittelevaa pohjoisessa toimivaa kaivosyhtiötä. Kevitsan kaivosta vetävän First Quantum Mineralsin johtaja Andrew Reid esittelee kaivoksensa laajentamissuunnitelmia ja niiden tuomia uusia mahdollisuuksia alihankinta- tai palveluyrityksille. Suomen rajan pinnassa heti Soklin kaivosesiintymän läheisyydessä olevan Kovdorin kaivoskombinaatin pääjohtaja Igor Melik-Gagazov sekä sen emoyhtiön EuroChemin kaivososaston johtaja Vassily Chernykh kertovat kaivoksen investointisuunnitelmista sekä meneillään olevasta kaivosteknologian uusimisprojektista, jossa on hankittu myös suomalaista kaivosteknologiaa. Lisäksi johtaja Harry Sandström Spinverse -yhtiöstä kertoo kokemuksia Tekesin Green Mining- projektista ja esittelee mahdollisia uusia hankkeita.

 Koillisväylän mahdollisuuksista uutta tietoa

Suomessa on käyty viime kuukausina kiivastakin keskustelua siitä, tarvitaanko Jäämeren rataa ja mitä kautta rautatien pitäisi kulkea Suomesta rannikolle. ABF2014 tarjoaa tähän asti Suomessa laajimman näkökulman uusiin liikenneyhteyksiin. Norjan Pohjoisen alueen tiejohtaja Torbjörn Naimak toimi viime syyskuussa raporttinsa julkistaneen Barentsin liikennetyöryhmän puheenjohtajana. Hän esittelee norjalaisen näkökulman yhteistyömahdollisuuksiin Suomen kanssa. Koillisväylän jäänmurrosta vastaavan Atomflotin pääjohtaja Mustafa Kashka tuo foorumissa esille Venäjän näkemyksen uudesta liikenneväylästä. Suomalaisina asiantuntijoina oman alansa näkymiä esittelevät Arctia Shipping Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste ja Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Merja Salmi-Lindgren. Hiljattain perustetun Rail Baltica- yhtiön suunnitelmia esittelee Viron hallituksen asiantuntija Indrek Sirp. Uuden ratayhtiön suunnitelmissa on ollut mm. Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin rakentaminen ja se on ollut myös kiinnostunut yhteydestä Jäämerelle ja Arktiselle alueelle.

 Laaja näkemys Arktisen alueen kehityksestä

Arctic Business Forumissa kuullaan myös Arktisen neuvoston puheenjohtajamaan, Kanadan suurlähettilään Andrée Cooliganin puheenvuoro. Arktinen neuvosto sai vuosi sitten tarkkailijajäseniä Aasiasta ja foorumissa onkin mukana Chandrakant Salunkhe Intian kauppakamarista. Suomalaisina asiantuntijoina ovat mm. kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, alivaltiosihteeri Matti Anttonen ulkoministeriöstä, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas sekä EK:n pk-teollisuusjohtaja Pentti Mäkinen.

 Tähän saakka monipuolisin Arctic Business Forum esittelee myös Arktisen matkailun mahdollisuuksia, kertoo mitä on Arktinen muotoilu sekä tuo esille myös erilaisten yritysten ja organisaatioiden kokemuksia ja näkemyksiä pohjoisesta yhteistyöstä. Foorumin yhteydessä on myös mahdollisuudet business to business- neuvotteluihin ja oman yrityksen esittelyyn. Ilmoittautuneiden osallistujien joukossa on mm. seuraavien yritysten ja organisaatioiden edustajia:

 Neste Jacobs, Oy M. Rauanheimo Ab, Fortum Oyj, Eurochem, Telespazio S.p.A, Normaint Oy,    Sito Oy, Atomflot, Tekes, Silog Oy, Aalto University / Northern Dimension Institute, Skanska Asfaltti Oy, Nordpipe Composite Engineering Oy, NCE Oy, Företagarna Norrbotten Service AB,    Pöyry Finland Oy, Troms county council, Ramboll, Taipale Telematics Oy / Flex-EL Heating Oy, Lappland Goldminers Oy, Paakkola Conveyors Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Utbildning Nord, Copax Oy, Nordkalottens Grensetjeneste, Finpro Ry, Rudus Oy, Tukes, Scandinaval Group Oy, Nab Labs Oy, Statnett SF, SME Chamber of India, Astaldi, Arctech Helsinki Shipyard Oy, Aker Arctic Technology Oy, Labtium Oy, IC Ictas, SMA Mineral Oy, Golder Associates Oy, Oy SteelDone Group Ltd., UK Trade & Investment, Astrock Oy, Taipale Telematics Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Arctia Shipping, Northern Forum, Nordic Investment Bank, Havator Oy.

 Lisätietoja:

LAPIN KAUPPAKAMARI

www.arcticbusinessforum.com

www.lapland.chamber.fi