Language:

Hankkeiden hakuaikataulu

1. ELY-KESKUKSEN MAASEUTURAHASTON RAHOITUS 1/2018 

1. ELY-KESKUKSEN MAASEUTURAHASTON RAHOITUS, JAKSO 2/2018

Hakuaika 1.3.-31.5.2018
Hanketukien painopisteinä ovat
- yritysryhmähankkeet

2.  ELY-KESKUKSEN MAASEUTURAHASTON RAHOITUS, JAKSO 3/2018
Hakuaika 1.6.-31.10.2018
Hanketukien painopisteinä ovat
- yritysryhmähankkeet
- hankkeet, jotka edistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämistä painopistetoimialoilla, mm. elintarvike, hajautettu energiantuotanto, matkailu
- kyläverkkohankkeet

Lisätietoa kohtiin 1-3: Muita kuin em. yleishyödyllisiä investointeja ei näiden valintajaksojen aikana rahoiteta. Vuonna 2018 Lapin ELY-keskuksella on käytössään rahoitusta kehittämishankkeisiin 2,5 miloonaa euroa sekä lisäksi mahdollisesti vuodelta 2017 säästyvät varat. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/lappi -> ajankohtaista -> uutiset 2016. Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. 
Lisätietoja: Lapin Ely-keskus, ryhmäpäällikkö Eija Harju, p. 0295 037 042 sekä rahoitusasiantuntijat Anna-Kaisa Teurajärvi p. 0295 037 135 ja Inka Ahonen p. +205 037 153

3. LAPIN LIITON RAHOITUSHAUT
Lapin liiton EAKR-rahoituksen seuraava hakuaika päättyy helmikuussa 2018. Lue lisää: 
http://www.lappi.fi/lapinliitto/rahoituksen_hakeminen

4. LAPIN KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄ 
Jatkuva haku. Ota yhteys projektipäällikkö Markku Ahoseen, markku.ahonen@pll.fi

5. LEADER POHJOISIN LAPPI
Lue lisää: http://www.pll.fi Yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pesonen

6. KOLARCTIC CBC 2014-2020 -HANKEKAUDEN SEURAAVA HAKUAIKA

The 3rd Call for Proposals planned to be open from 3 April to 29 June 2018.
Kolmatta hakukierrosta suunnitellaan ajalle 3.4.-29.6.2018

7. EU-ohjelma Interreg Pohjoinen
Interreg Pohjoinen on EU-ohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä.Ohjelmakaudella 2014-2020 pyritään yhteistyön avulla vahvistamaan Pohjoisen alueen kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ohjelmassa on kaksi osa-aluetta: Pohjoinen ja Sápmi.
Osa-alueeseen Sápmi kuuluvat seuraavat alueet:
• Suomi: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
• Norja: Nordland, Tromssa, Finnmark, Trøndelag ja osa Hedmarkin läänistä
• Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland sekä osa Taalainmaan läänistä (Idren paliskunta). Pohjoinen-ohjelmassa EU-tuella voidaan rahoittaa max 65 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa Rrahoitusvälineen kautta tukiprosentti on maksimissaan 50 %. Loput rahoituksesta on katettava, joko yksityisellä tai muulla julkisella rahoituksella. Vastinrahoitusta voitte hakea muun muassa julkisilta toimijoilta kuten valtion viranomaisilta, aluejärjestöiltä, maakuntien liitoilta, kunnilta, maakäräjiltä tai yliopistoilta. Yleensä hakija rahoittaa hanketta myös itse yhdessä muiden tuensaajien kanssa.

Lisätietoa Lapin liitto / Anna-Mari Auniola, +358 400 762 372, anna-mari.auniola@lapinliitto.fi

8. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksen haku auennut

Työ ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lapin liitolle kansallista aluekehityksen määrärahaa vuosille 2016-2019. Vuonna 2018 määräraha on 271 000 €, jolla tavoitteena on rahoittaa 4-6 kpl lyhytkestoista kokeiluhanketta, jotka perustuvat Lapin ennakoivan rakennemuutoksen ohjelmaan. Haku teemoja ovat Älykään arktisen osaamiskeskittymän rakentaminen, Arktinen digitalisaatio ja Robotiikka. Erityispainotuksina ovat klustereista ja sähköisistä palveluista nousevat kokeilut.

Alueellisen kehittämistuen osuus kokonaiskustannuksista on pääsääntöisesti 50–70 %. AIKO-hankepäätöksiä voidaan tehdä 31.12.2018 asti ja maksatukset vuodelle 2019 kuitenkin siten, että hankkeiden on päätyttävä 30.4.2019 ja hankkeiden on haettava tuen viimeisen erän maksatusta viimeistään 31.8.2019. Tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen löytyvät hakuohjeesta.

Rahoituksen haku on auki 20.3. – 19.4.2018. Kirjalliset hakemukset on oltava perillä Lapin liitossa 19.4.2018 tai toimitettuna sähköisesti osoitteeseen info@lapinliitto.fi kello 15.30 mennessä.

Hakemus tulee toimittaa ensisijaisesti postin välityksellä tai toimittamalla käyntiosoitteeseen. Hakemuksessa tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Sähköisesti toimitetut hakemukset tulee olla lähetetty nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön sähköpostista osoitteeseen info@lapinliitto.fi

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Aiheesta tarkemmin lapin liiton sivuilta: http://www.lappi.fi/lapinliitto/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aiko1

Lisätietoja: Ritva Kauhanen, ritva.kauhanen(at)lapinliitto.fi, Päivi Ekdahl, paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi