Language:

Hankkeiden hakuaikataulu

1. ELY-KESKUKSEN MAASEUTURAHASTON RAHOITUS

1.  ELY-KESKUKSEN MAASEUTURAHASTON RAHOITUS
Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/lappi
Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. 
Lisätietoja: Lapin Ely-keskus, ryhmäpäällikkö Eija Harju, p. 0295 037 042 sekä rahoitusasiantuntijat Anna-Kaisa Teurajärvi p. 0295 037 135 ja Inka Ahonen p. +205 037 153

2. LAPIN LIITON RAHOITUSHAUT

 EAKR

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa (erityistavoite 3.2).

ESR
Ikääntyvien työllisyyden parantaminen

Hankkeilla kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia ratkaisuja ikääntyvien työllistymisen edistämiseksi. Hankkeilla toivotaan muutosta erityisesti yli 54-vuotiaiden työllistymistilanteeseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaista. Hankkeilla voidaan tukea myös työssä olevien yli 54-vuotiaiden työssä jaksamista ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyä. Näiden hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1 mukaista.  

 Kasvu- ja rakennemuutosalojen osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen

Hankkeissa voidaan kehittää ja tarjota mm. kierto- ja biotalouden, matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä luovan alan tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Toiminnalla vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeiden toiminnan ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 9.2 mukaisia. Teemaan liittyvissä hankkeissa voidaan myös kehittää ja pilotoida uudenlaisia toimintamalleja, joilla työttömät työnhakijat työllistyvät näille aloille. Hankkeiden toiminnan ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 mukaisia.

 Ohjaamotoiminnan kehittäminen

Hankkeissa voidaan kehittää nuorten tai kaikenikäisten ohjaamotoimintaa sekä pilotoida uudenlaisia ohjaamo-tyyppisiä toimia. Lisäksi hankkeissa voidaan kehittää opintojen ohjausta. Hankkeiden toimenpiteiden ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 tai 9.1 mukaisia.

 Digitalisaation hyödyntäminen

Hankkeissa voidaan kehittää ja pilotoida uudenlaisia toimintamalleja yritysten tai muiden työorganisaatioiden kehittämisessä. Hankkeissa voidaan myös kehittää digiosaamista kasvualoilla. Hankkeiden toimenpiteiden ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 7.1 tai 9.2 mukaisia.  

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Hankkeilla voidaan edistää kolmannen sektorin toimintaa syrjäytymisen ehkäisyssä esim. kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kuntien ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen kehittämistä. Hankkeissa tulee huomioida heikommassa asemassa olevat asiakasryhmät, joilla on suurin vaara syrjäytymiseen tai tulla syrjityksi.   Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1 mukaista.

Tarkempi hakuohje löytyy rakennerahastot.fi –sivustolta (lyhyt linkki: https://bit.ly/2tmbZN3)

 Lisätiedot:

 Liisa Irri, puh. 0295 037 052 (ESR)
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065 (ESR)
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (ESR ja EAKR TL 2)


Lue lisää:  http://www.lappi.fi/lapinliitto/rahoituksen_hakeminen

4. LAPIN KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄ 
Jatkuva haku. Ota yhteys projektipäällikkö Markku Ahoseen, markku.ahonen@pll.fi

5. LEADER POHJOISIN LAPPI
Lue lisää: http://www.pll.fi Yhteyshenkilö: Kehittämispäälliikkö Annika Kostamo, annika.kostamo@pll.fi tai yritysneuvoja Mika Kolehmainen, mika.kolehmainen@pll.fi

6. KOLARCTIC CBC 2014-2020 -HANKEKAUDEN SEURAAVA HAKUAIKA

Ei enää uusia hakuja tällä rahoituskaudella.

7. EU-ohjelma Interreg Pohjoinen
Interreg Pohjoinen on EU-ohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä.Ohjelmakaudella 2014-2020 pyritään yhteistyön avulla vahvistamaan Pohjoisen alueen kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Ohjelmassa on kaksi osa-aluetta: Pohjoinen ja Sápmi.
Osa-alueeseen Sápmi kuuluvat seuraavat alueet:
• Suomi: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
• Norja: Nordland, Tromssa, Finnmark, Trøndelag ja osa Hedmarkin läänistä
• Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland sekä osa Taalainmaan läänistä (Idren paliskunta). Pohjoinen-ohjelmassa EU-tuella voidaan rahoittaa max 65 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa Rrahoitusvälineen kautta tukiprosentti on maksimissaan 50 %. Loput rahoituksesta on katettava, joko yksityisellä tai muulla julkisella rahoituksella. Vastinrahoitusta voitte hakea muun muassa julkisilta toimijoilta kuten valtion viranomaisilta, aluejärjestöiltä, maakuntien liitoilta, kunnilta, maakäräjiltä tai yliopistoilta. Yleensä hakija rahoittaa hanketta myös itse yhdessä muiden tuensaajien kanssa.

Lisätietoa Lapin liitto / Anna-Mari Auniola, +358 400 762 372, anna-mari.auniola@lapinliitto.fi